Technologie


Kombinovaná doprava


V současné době nastává situace, kdy silniční nákladní doprava pomalu dosahuje svých limitů nejen díky přetížené silniční síti a z toho důvodu vznikajícím kongescím, ale i vzhledem k dramatickému růstu cen pohonných hmot.

Proto jsme se začali zabývat možnostmi přesunu části svých výkonů nákladní dopravy ze silnice na železnici.

Vysoký potenciál skýtá zejména doprava kombinovaná, a to především přeprava silničních návěsů na speciálních železničních vozech, umožňujících úrovňovou manipulaci s návěsy bez potřeby speciální infrastruktury pro nakládku a vykládku.

Manipulace je možná prakticky kdekoliv, kde je vedle koleje zpevněná plocha. Tento prostředek kombinované dopravy je na rozdíl od klasické metody RoLa (přeprava celých kamionů na nízkopodlažních železničních vozech) vysoce flexibilní a využitelný v relacích bez ohledu na zřízení a provozování koncových terminálů. Z tohoto pohledu jde nesporně o technologii budoucnosti.


Za velmi zajímavou lze považovat možnost využití této technologie v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí dálnice D1 a s tím souvisejícími dlouhodobými dopravními omezeními a uzavírkami.

nákladní. Nabízí se využití dostatečně kapacitních železničních tratí, vedoucích v příslušném směru, v úseku minimálně mezi Prahou a Brnem, pro přepravu silničních návěsů po železnici.